นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

# ข่าวกิจกรรม

 100 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2017-12-25 07:36 น.


  25 ธ.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ ในการป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ออกสู่พื้นที่สาธารณะ และในการจัดงานครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง กฎหมาย การอนุรักษ์ และโรคระบาดในจระเข้ของประเทศไทย รวมถึงการค้าจระเข้ในตลาดโลก พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ส่งออกต่างประเทศ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

ข่าว : ญาณีษา อ่วมยงค์
ภาพนิ่ง : นงนภัส รอดระรัง
ภาพเคลื่อนไหว : เมธา พรมเพียงช้าง
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์