ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับทราบในนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับทราบในนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

# ข่าวกิจกรรม นางอุมาพร  พิมลบุตร (รองอธิบดีกรมประมง) 

 159 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2017-11-14 10:41 น.


  14 พ.ย. 2560 
       

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง (โฆษกกรมประมง) พร้อมด้วยนายมนูญ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน (รองโฆษก) และเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับทราบในนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมกันพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์งานนโยบายหลัก (Agenda) และ แผน IO watch list ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการวางแนวทางการสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ