คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

  คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 5,106 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2017-10-31 14:50 น.


  31 ต.ค. 2560 
       

คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (รายละเอียด)
หลักการและขั้นตอนแลกเรือ-ควบรวม(รายละเอียด)


"แบบ คร.1 ขอตรวจสอบการควบรวม"(รายละเอียด)
"แบบ คร.2 คำขอควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์"(รายละเอียด)