สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

# ข่าวภูมิภาค

 105 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2017-10-12 15:08 น.


  12 ต.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเนื้อ หมู่ที่ 6 (บ้านจำปูน) โครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 4 (บ้านสาเมาะ) โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 (บ้านโต๊ะพราน) และโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน หมู่ที่ 2 (บ้านจะรังตาดง)