ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของเมียนมา

  ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของเมียนมา 

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 135 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2017-10-12 08:20 น.


  12 ต.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของเมียนมา และการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำจากเมียนมามายังประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการทางการค้าระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของไทยภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ ชำนาญ พงษ์ศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมประมง เมียนมา และสมาคมการประมงในพื้นที่ ณ เมืองมะริด และเมืองเกาะสอง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาติดขัดทางการค้าอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายทางการประมงอย่างเคร่งครัดของประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการของเมียนมา โดยบรรยากาศในการประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร