สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติปี 2560

  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติปี 2560  

# ข่าวภูมิภาค

 117 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2017-09-13 16:26 น.


  13 ก.ย. 2560 
       

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติปี 2560 จำนวน 1,670,000 ตัว ณ แม่น้ำมูลท่าน้ำวัดป่าปากโดม บ้านปากโดมหมู่ที่1 ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน