พิธีปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ

  พิธีปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ  

# ข่าวภูมิภาค

 113 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2017-09-13 15:09 น.


  13 ก.ย. 2560 
       

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นำโดยนางสาวศิราณี  งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ประมงอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดพิธีปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ณ หนองแสนสุข หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเมธี  สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ในโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน