กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

   กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

# ข่าวกิจกรรม

 85 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2017-09-13 11:37 น.


  13 ก.ย. 2560 
       

วันที่ 13 กันยายน 2560  กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง รวมทั้งยังได้ส่งเสริมในเรื่องบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เลือดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป