คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 183 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2017-08-12 12:10 น.


  12 ส.ค. 2560 
       

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 กรมประมง