สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

# พระราชกรณียกิจด้านกรมประมง นางอุมาพร  พิมลบุตร (รองอธิบดีกรมประมง) 

 216 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2017-08-12 09:36 น.


  12 ส.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมทั้งเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมประมง ที่ร่วมจัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "น้ำพระทัยหลั่งริน คืนถิ่นพลวงชมพู...รอบรู้อนุรักษ์ปลากัดพื้นบ้านไทย" รวมถึงนิทรรศการของโครงการพระราชดำริ และฟาร์มทะเลตัวอย่าง โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้าฯ รับเสด็จ