พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสารเพชร บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสารเพชร บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

# ข่าวภูมิภาค

 173 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2017-08-10 14:02 น.


  10 ส.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา โดยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก เทศบาลตำบลแหลมทอง และบริษัททีพีเคแอดวานซ์สตาร์ช ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสารเพชร บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศปจ.นครราชสีมา จำนวน 500,000 ตัว