ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมประมงภายในพื้นที่

  ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมประมงภายในพื้นที่ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 212 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2017-07-17 15:34 น.


  17 ก.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมประมงภายในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการเพาะปลูกพืช เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะเลี้ยงกบ ปลาดุก และปลานิล และได้พบปะราษฎรกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านหาดผาขน อ. เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างกำลังใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ